Urbanismo

Na escala de arquitecturas que van dende o deseño de interiores á ordenación do territorio, non é o urbanismo o menos importante.

En Barcala e Arxiz temos experiencia na redacción de Planeamento de desenvolvemento e Estudos de Detalle, así como na xestión de solo mediante Proxectos de equidistribución e parcelación, e na realización de Proxectos de Urbanización.

Realizamos tamén estudos e análises de optimización inmobiliaria para a posta en valor de activos e bolsas de solo, ou alegacións e modificacións de planeamento.