Datos da empresa: En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio electrónico, a continuación expóñense os datos identificativos da sociedade profesional titular do presente sitio web:

Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P.; Enderezo e domicilio social: r/Costa Rica 5, portal C, entch. CP 15004 – A Coruña

O acceso ó sitio web http://www.barcalayargiz.com de Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P. implica a aceptación das seguintes condicións:

Propiedade intelectual e dereitos de imaxe: Os contidos deste sitio web, textos, imaxes, logotipos, etc., así como o seu deseño gráfico e o seu código fonte, están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial, a favor de Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P., quedando polo tanto totalmente prohibida a súa reprodución, distribución ou comunicación pública, total ou parcial, sen a autorización expresa de Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P.

Contido da web: Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P. non é responsable do mal uso que se faga por terceiros dos contidas da nosa páxina web, sendo exclusiva responsabilidade de quen acceda a eles, e os utilice sen autorización do titular. Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P. non é responsable da información ou contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros desde os que se acceda a este sitio web, ou ós que se acceda desde este sitio web, mediante ligazóns ou hipervínculos. Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P. non é responsable da información ou contidos de calquera páxina web de terceiros que se presente baixo a aparencia ou signos distintivos de Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P., salvo autorización expresa desta última.

Actualización e modificación da páxina web: Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P. resérvase o dereito a modificar ou eliminar, sen previo aviso, tanto a información contida no seu sitio web, como a súa configuración e presentación, sen asumir por elo responsabilidade algunha.

Indicacións sobre aspectos técnicos: Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P. non asume ningunha responsabilidade que se poida derivar de problemas técnicos ou fallos nos equipos informáticos, que se produzan durante a conexión á rede de internet, así como de danos que puideran ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fora do control de Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P.. Tamén quedamos exonerados de toda responsabilidade ante posibles prexuízos que poida sufrir o usuario a consecuencia de erros, defectos ou omisións na información que poida ser facilitada neste sitio, canda esta proceda de fontes alleas a nos.

Política de privacidade e protección de datos (L.O.P.D.): O aceso ó sitio web de Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P. non supón que o usuario estea obrigado a facilitar información de ningún tipo. Pero no caso de datos persoais que sexan postos en coñecemento do referido titular polo usuario, como consecuencia da utilización da presente Web, a causa de envíos de correo electrónico, ou ben por contacto a través do noso formulario de contacto, Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P. poderá crear un arquivo automatizado para o tratamento deses datos, con estrito cumprimento do preceptuado pola lexislación en materia de protección de datos.

Os datos rexistrados poderán ser utilizados coa finalidade de remitir comunicacións (incluso por medios electrónicos), realizar xestión de incidencias, ou estudos estatísticos para uso propio, entre outras actividades. Os datos facilitados polos usuarios non serán, en ningún caso, comunicados a terceiros, salvo autorización expresa.

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, os usuarios poderán exercitar, en calquera momento, os dereitos de aceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos, que tivesen sido recompilados e arquivados. O exercicio destes dereitos deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirixida á sede social de Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P., ou ó enderezo de correo electrónico sinalado como de contacto, indicando como referencia “DATOS PERSOAIS” e o referido dereito que pretenda accionar, e achegando copia do seu Documento Nacional de Identidade ou outro documento de identificación

Actualizado a 22/11/2012 © Todos os dereitos reservados: Barcala y Argiz Arquitectos S.C.P.